Lisävalinnat Sotatie-paketin yhteydessä

Sotatie-paketti-tilaukseen voi liittää am. lisävalintoja jolloin ne ovat edullisempia kuin jos ne selvitettäisiin yksittäisinä asioina joka sekin on mahdollista(yksittäisten asioiden selvitys).

 

Dokumentit joissa kohdehenkilö on nimeltä mainittu

Erittäin suosittu valinta, katso esimerkkejä tämän sivun oikeassa laidassa.

Monesti dokumentteja etsiessä löytyy myös muita dokumentteja jotka auttavat hahmottamaan kokonaistilannetta, näitä liitetään ilmaiseksi mukaan.

 

Myönnettyjen kunniamerkkien perustelut

Sodan ajan ansioista miehiä palkittiin Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkeillä. Kukapa ei haluaisi tietää miksi sukulainen palkittiin kunniamerkillä? Perusteluista paljastuu monesti myös arvokasta lisätietoa liittyen henkilön tehtävään ja siinä kunnostautumiseen. Sotilaskantakorttien merkinnät kunniamerkeistä voivat olla puutteellisia tai virheellisiä, esim. kaikkia myönnettyjä kunniamerkkejä ei ole välttämättä mainittu kantakorteissa. Lähes poikkeuksetta sotilaskantakorteista puuttuu välirauhan aikana talvisodan ansioista annettujen kunniamerkkien tiedot.

Katso esimerkkejä.

 

Ylennysten perustelut

Kunniamerkkien lisäksi ansioituneita sotilaita palkittiin myös ylennyksillä, ylennysesityksiä perusteluineen on säilynyt vaihtelevasti riippuen joukko-osastosta. Perusteluista paljastuu monesti myös arvokasta lisätietoa liittyen henkilön tehtävään ja siinä kunnostautumiseen.

Katso esimerkkejä.

 

Suojeluskuntadokumentit joissa nimeltä maininta

Tämän kategorian "helmet" ovat suojelukunnan henkilökortit(katso esimerkki sivun oikeassa reunassa) ja valakirja. Henkilökortista selviää oleellisimmat palvelustiedot ja valakirjassa on valan tehneen omakätinen allekirjoitus. Myös paljon muita dokumentteja on löydettävissä suojeluskuntien arkistoista.

 

Taistelupaikkojen karttakoordinaatit

Karttakoordinaatit esitetään muodossa "pohjoista leveyttä, itäistä pituutta" ja ne ovat näin käytettävissä lukuisissa kartapalveluissa ja navigaattoreissa. Mukana tulee myös tiedosto(.kmz) jolla paikat saa helposti kartalle ilmaisessa Google Earth -ohjelmassa ja vinkkejä muistakin karttapalveluista. Erinomainen tapa hahmottaa ajallisesti ja maantieteellisesti minne sota miehiä kulloinkin heitteli, paikkojen avulla voit piirtää kartalle reitin minkä sukulaisesi kulki sotavuosina. Mainio apuväline myös vierailtaessa sotiemme taistelupaikoilla ja sukulaisten palvelus- tai kaatumispaikoilla.

Lataa esimerkki tiedostosta(.kmz) joka sisältyy tähän lisävalintaan, tiedoston käyttämiseen tarvitaan ilmainen Google Earth -ohjelma.

Sijoitusluettelo
2./Rask.Psto 24:n eli Janakkalan patteriston 2. Patterin sijoitusluettelon alku josta selviää miesten sijoitus ja tehtävä. Vastaavia luetteloita tehtiin myös jalkaväen puolella. Joukkue- tai jopa ryhmätason sijoitustieto mahdollistaa henkilön sotatien tarkemman seuraamisen.
Siirtoanomus
Kaikki miehet eivät tyytyneet takalinjojen tehtäviin.
Kalakilpailu
Asemasodan aikana miesten viihdyttämiseksi järjestettiin kaikenlaisia kilpailuita joista on myös jäänyt jälkiä arkistoihin.
Haavoittuneet
Haavoittumisista löytyy monenlaisia arkistojälkiä, tässä komppanian tappiovihko.
Jäämistötodiste
Kaatuneista miehistä pidettiin monenlaista kirjaa niin joukko-osastossa kuin kaatuneiden evakuoimispaikallakin, myös leskelle tai muulle omaiselle myönnetystä sururististä löytyy esitys.
Suojeluskunnan henkilökortti
Suojeluskuntien arkistoista löytyy monenlaisia dokumentteja jäsenistään.