Tuotteet ja palvelut

Propatrian palveluilla henkilön (sota)historiaa voidaan valottaa monin tavoin. Yhteistä kaikelle Propatrian tutkimukselle on että tuotetut tiedot pohjautuvat eri arkistojen ensikäden lähteisiin. Käytetyin arkisto on Kansallisarkisto johon myös entinen Sota-arkisto nykyisin kuuluu. Arkistolähteet kuvataan jolloin asiakas saa itselleen digitaaliset kopiot autenttisista asiakirjoista.

Propatria.fi:n suosituin tuote on Sotatie-paketti joita on toimitettu satoja mutta myös yksittäisiä henkilöhistoriaan liittyviä asioita selvitetään yhä enemmän. Propatria etsii ja tuottaa myös mistä hyvänsä Kansallisarkistossa säilytettävästä dokumentista digitaalisen kopion esim. seinälle kehystettäväksi.

Sotatie-paketti

Sotatie-paketti antaa kattavan kuvan henkilön ja hänen joukko-osastonsa vaiheista sotavuosina 1939-45. Suomen sotiin 1939-45 osallistuivat pääsääntöisesti vuosina 1896-1926 syntyneet miehet. Vuonna 1918 ja aikaisemmin syntyneet miehet palvelivat sekä talvi- että jatkosodassa. Vuosina 1919-26 syntyneet palvelivat vain jatkosodassa. Poikkeuksia oli paljon, esim. vapaaehtoiset.

Sotatie-paketti sisältää

1. Yhteenvedon sodanaikaisesta palveluksesta jonka pituus on 1-5 sivua (A4) riippuen palvelusajan pituudesta ja tapahtumien määrästä. Yhteenvedossa kerrotaan henkilön sotatien kaikki oleelliset tapahtumat kuten palvelusajat ja -paikat, tapahtuma- ja taistelupaikat, tehtävät, siirrot, haavoittumiset, katoaminen, kaatuminen, ylennykset, kunniamerkit, vapautukset ja niiden syyt, rangaistukset jne. Myös joukko-osaston vaiheet ja tärkeimmät tapahtuma- ja taistelupaikat selostetaan jolloin yksittäisen sotilaan sotatie nivoutuu laajempaan kuvaan ja syntyy kokonaisvaltaisempi ymmärrys sotatiestä ja siihen vaikuttaneista tapahtumista.
Yhteenveto perustuu kutsuntaluetteloihin, kantakortteihin, päiväkäskyihin, joukko-osastojen arkistoihin ja kirjallisuuteen. Kantakorteissa on usein puutteita, harhaanjohtavia merkintöjä ja myös suoranaisia virheitä, näin on varsinkin sodan jälkeen käyttöön otettujen pystymallisten kantakorttien kohdalla. Kantakorttien merkintöjen todenperäisyys varmistetaan päiväkäskyistä ja muusta dokumentaatiosta.

2. Digitaaliset kopiot (JPG-kuvat) kohdehenkilön kaikista sotilaskantakorteista kaikkine liitteineen.

3. Sotilaskantakorteissa olevien lyhenteiden ja merkintöjen selitykset.

4. Digitaaliset kopiot (JPG-kuvat) kantakorteissa mainituista sodanaikaisista päiväkäskyistä ja ylipäällikön kunniamerkkiluetteloista (mm. myönnetyt kunniamerkit ja ylennykset ilmoitettiin päiväkäskyissä).

5. Suorat linkit kohdehenkilön komppanian (tai vastaavan) sotapäiväkirjoihin Kansallisarkiston verkkopalveluun tai mikäli sotapäiväkirja on olemassa mutta sitä ei löydy verkkopalvelusta niin digitaaliset kopiot (JPG-kuvat) sotapäiväkirjan oleellisimmista ajanjaksoista.

6. Kuukauden sähköpostituki mahdollisia lisäkysymyksiä varten.

Tutustu esimerkkiin Sotatie-paketista. Esimerkki sisältää myös Sotatie-paketin yhteydessä tilattavia Lisävalintoja.

Kaikki materiaali toimitetaan USB-muistitikulla digitaalisessa muodossa joten sitä on helppo jakaa eteenpäin sukulaisille ja ystäville tai käyttää osana omaa sukututkimustaan. Sotatie-pakettiin sisältyvä yhteenveto palveluksesta toimitetaan lisäksi paperitulosteena. Dokumenttien kopiot toimitetaan JPG-kuvina, kuvia voi katsella ja tulostaa paperille tietokoneen selaimella tai kuvienkatseluohjelmalla.

Tilaa Sotatie-paketti

Lisävalinnat

Sotatie-paketti -tilaukseen voidaan liittää seuraavia lisävalintoja.

Kunniamerkit ja ylennykset

Kunnostautuneita sotilaita palkittiin Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkeillä ja ylennyksillä joiden perustelut ovat löydettävissä arkistojen kätköistä.

Lue lisää

Lahjaideat

Isän kunniamerkkiesitys tauluna syntymäpäivälahjaksi pojalle tai tyttärelle joka arvostaa isänsä osallistumista Suomeen sotiin? Kerää sisaruksistasi kimppa ja anna lahja jota ei saa mistään kaupasta ja mitä saaja varmasti arvostaa!

Lue lisää

Yksittäisten asioiden selvitys

Sukututkimus Propatria selvittää myös yksittäisiä henkilön (sota)historiaan liittyviä asioita. Selvityksiä on tehty mm. seuraavista asioista: missä joukkueessa on palvellut, mistä syystä on vapautettu tai saanut lykkystä, mistä ansioista saanut kunniamerkin tai ylennyksen

Lue lisää

Sotilaskantakortin etupuoli
Sotilaskantakortin etupuoli. Yhdellä henkilöllä on yleensä useita kantakortteja, digitaaliset kopiot kaikista korteista kaikkine liitteineen sisältyvät Sotatie-pakettiin.
Sotilaskantakortin kääntöpuoli
Sotilaskantakortin kääntöpuoli.
Sotilaskantakortin liite
Sotilaskantakorttien liitteenä voi olla mitä moninaisimpia dokumentteja, digitaaliset kopiot niistä kaikista sisältyy Sotatie-pakettiin.
Päiväkäsky
Ylennykset ja kunniamerkit kirjattiin päiväkäskyihin. Sotilaskantakorteissa mainittujen sodanaikaisten päiväkäskyjen digitaaliset kopiot sisältyvät Sotatie-pakettiin.
Ylipäällikön kunniamerkkiluettelo
Jatkosodan aikana Mannerheimin vahvistamat kunniamerkit julkaistiin ylipäällikön kunniamerkkiluetteloissa. Digitaaliset kopiot sotilaskantakorteissa mainituista luetteloista sisältyvät Sotatie-pakettiin.