Kunniamerkit ja ylennykset

Haluatko tietää mistä ansioista sukulaisesi palkittiin kunniamerkillä (Vapaudenmitali tai Vapaudenristi) tai ylennyksellä?
Sodan aikana kunnostautuneita sotilaita palkittiin Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkeillä ja ylennyksillä joiden perustelut ovat löydettävissä arkistoista. Sodanaikaisen kunniamerkin perustelut on yksittäisistä asioista kysytyin sotatiehen liittyvä tieto. Kukapa ei haluaisi tietää miksi sukulainen palkittiin kunniamerkillä?
Miehistöön ja aliupseeristoon kuuluvien yleisin kunniamerkki oli Vapaudenmitali jota jaettiin kahdessa luokassa: 1. luokan Vapaudenmitali (Vm 1) ja 2. luokan Vapaudenmitali (Vm 2). Upseerien palkitsemiseen oli käytössä Vapaudenristi jota jaettiin neljässä luokassa riippuen upseeriarvosta: 1. luokan Vapaudenristi (VR 1) vain eversteille ja kenraaleille, 2. luokan Vapaudenristi (VR 2) vain kapteeneille ja siitä ylöspäin, 3. luokan Vapaudenristi (VR 3) ja 4. luokan Vapaudenristi (VR 4) vänrikeille ja siitä ylöspäin. VR 3 ja VR 4 oli mahdollista antaa myös miehistöön ja aliupseeristoon kuuluville mutta näin tapahtui vain harvoin erittäin ansiokkaista suorituksista. Mannerheim halusi vielä perustaa kunniamerkin jota voitaisiin antaa arvoon katsomatta sotamiehestä kenraaliin, näin syntyi jatkosodassa käytössä ollut Mannerheim-risti jonka 2. luokkaa jaettiin 191 kappaletta ja 1. luokkaa vain 2 kappaletta (Mannerheim ja Heinrichs).
Kotimaisten kunniamerkkien lisäksi suomalaisille annettiin myös mm. saksalaisia rautaristejä. Niidenkin perustelut ovat löydettävissä.

Kunniamerkin perusteluista paljastuu usein myös arvokasta lisätietoa liittyen henkilön tehtävään ja siinä kunnostautumiseen. Perusteluita on monen tasoisia, yleisluonteisista hyvinkin tarkkoihin, joitain esimerkkejä on nähtävissä tämän sivun oikeassa reunassa. Kantakorttien merkinnät kunniamerkeistä voivat olla puutteellisia tai virheellisiä, esim. kaikkia myönnettyjä kunniamerkkejä ei ole välttämättä mainittu kantakorteissa. Lähes poikkeuksetta sotilaskantakorteista puuttuu välirauhan aikana talvisodan ansioista annettujen kunniamerkkien tiedot.

Toinen tapa palkita kunnostautuneita sotilaita oli ylennykset, parhaimmat sotilaat saattoivat ylentyä kolme tai neljäkin kertaa sotien aikana. Kuten kunniamerkit niin myös sodanaikaiset ylennykset piti perustella ja ylennysesitykset on mahdollista löytää arkistoista.

Tilaa kunniamerkkien ja/tai ylennysten perustelut

Esitys 4. luokan Vapaudenristien myöntämisestä tammelehvän kera(VR 4 tlk)
Esitys 4. luokan Vapaudenristien myöntämisestä tammelehvän kera(VR 4 tlk).
Esitys 1. luokan Vapaudenmitalien(Vm 1) myöntämisestä
Esitys 1. luokan Vapaudenmitalien(Vm 1) myöntämisestä.
Ylennysesitys
Ylennysesitys.